شما اینجا هستید:

الیت » اخبار

الیت بلاگ

رویداد ها، آخرین محصولات، اخبار دنیای آشپزی را در این قسمت ببینید.

17

February

مسابقه آشپزی دست پخت لذیذ 8

دسته بندی: مسابقات دست پخت لذیذ| 17 February 2016

08

مسابقه دست پخت لذیذ8، روز یکشنبه 94/11/27 ساعت 10 صبح در فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک برگزار شد.

این مسابقه که در دو رشته‌ی آشپزی با الیت و آشپزی عمومی بود، مورد استقبال عموم قرار گرفت.

روش مسابقه‌ی دست پخت لذیذ به این صورت است که، غذاها در منزل آماده و به محل مسابقه آورده می‌شود‌.

(more…)

08

February

مسابقه آشپزی دست پخت لذیذ 7

دسته بندی: مسابقات دست پخت لذیذ| 08 February 2016

1

مسابقه دست پخت لذیذ7، روز یکشنبه 94/11/11 ساعت 10 صبح در فرهنگسرای اندیشه واقع در پارک

اندیشه برگزار شد.

این مسابقه که در دو رشته‌ی آشپزی با الیت و آشپزی عمومی بود، مورد استقبال عموم قرار گرفت.

روش مسابقه‌ی دست پخت لذیذ به این صورت است که، غذاها در منزل آماده و به محل مسابقه آورده می‌شود‌

(more…)

15

December

مسابقه آشپزی دست پخت لذیذ 6

دسته بندی: مسابقات دست پخت لذیذ| 15 December 2015

mosabegheashpazi-06

مسابقه دست پخت لذیذ6، روزسه شنبه 24/09/94 ساعت 14:00در فرهنگسرای فردوس واقع در بلوار فردوس غرب

برگزارشد.

این مسابقه که در دو رشته‌ی آشپزی با الیت و آشپزی عمومی بود، مورد استقبال عموم قرار گرفت.

روش مسابقه‌ی دست پخت لذیذ به این صورت است که، غذاها در منزل آماده و به محل مسابقه آورده می‌شود‌

(more…)

30

November

مسابقه آشپزی دست پخت لذیذ 5

دسته بندی: مسابقات دست پخت لذیذ| 30 November 2015

 

mosabegheashpazi-05

مسابقه دست پخت لذیذ5، روز دوشنبه 94/09/09 ساعت 10 صبح در فرهنگسرای فردوس واقع در بلوار فردوس غرب برگزارشد.

این مسابقه که در دو رشته‌ی آشپزی با الیت و آشپزی عمومی بود، مورد استقبال عموم قرار گرفت.

(more…)