اسکی با الیت

دسته بندی: اخبار| 20 February 2017

اليت حامى مسابقات اسكى خيريه سفارت اطريش.در مسابقات اسكى خيريه سفارت اتريش مهمان اليت باشيد .شنبه ١٤ اسفند پيست اسكي بين المللي ديزين.