اسکی با الیت

دسته بندی: اخبار| ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

اليت حامى مسابقات اسكى خيريه سفارت اطريش.در مسابقات اسكى خيريه سفارت اتريش مهمان اليت باشيد .شنبه ١٤ اسفند پيست اسكي بين المللي ديزين.